awards

Chứng nhận sản phẩm

Dileka được trao tặng rất nhiều bằng sáng chế và các chứng nhận của các nước trên thế giới như:

Giới thiệu về chúng tôi

Tamura co.,ltd

  Công ty cổ phần Tamura là một trong những công ty thành viên của Hiệp hội nước Nhật Bản. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm tách Ion âm trong nước. Công nghệ...


Xem thêm >>

Tổ chức Mandetra

MANDETRA là một tổ chức được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giới thiệu việc làm, xuất nhập khẩu... Mandetra hoạt động...


Xem thêm >>
Lên đầu trang