Các ứng dụng

Giặt là - thương mại

Hiện nay, ở Nhật Bản cũng như ở các nước trên thế giới như Malaysia, Pháp, Mỹ...Việc được làm sạch công nghiệp, hoặc trong một số khách sạn, hoặc các công ty giặt là. Việc sử dụng nước DILEKA, sẽ làm giảm bột giặt, với điện dung môi cao...

Lên đầu trang