Tin tức chung

Hà Đông: Nguồn nước nhiễm bẩn thành siêu bẩn

Qua nhiều đơn đặt hàng của khách hàng tại Hà Đông, trước khi đồng ý hợp tác với khách hàng về những giải pháp xử lý nước máy do nhà máy nước Hà Đông cung cấp vẫn còn tồn dư nhiều kim loại nặng, đặc biệt như amoni, sắt,...

Lên đầu trang